S.c. Mopiel S.r.l. a depus notificarea prevazută de Legea nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, urmând să fie înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal intrând sub incidența prevederilor art.23 alin 4 din legea nr. 190/2018.

S.c. Mopiel S.r.l. a depus notificarea prevăzută de Legea nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, urmând să fie înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal intrând sub incidența prevederilor art.23 alin 4 din legea nr. 190/2018.

Numărul de înregistrare al notificării din Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 530068103907 din 09.04.2015.

Conform cerințelor Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, incaltaminte-mopiel.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe incaltaminte-mopiel.ro, informarea utilizatorilor / clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și / sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a incaltaminte-mopiel.ro, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 35391, și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și / sau temporar de către incaltaminte-mopiel.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și / sau derularea de către incaltaminte-mopiel.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres si neechivoc că aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către incaltaminte-mopiel.ro atât afiliaților săi, precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa SC MOPIEL SRL, Com. Podgoria, nr. 29, jud. Buzău, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • Să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • Să interveniți asupra datelor transmise;
  • Să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
  • Să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
  • Să solicitați rectificarea, actualizarea, blocarea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezenței legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii

Astfel, incaltaminte-mopiel.ro poate notifica utilizatorii / clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Datele referitoare la persoanele juridice (denumire, sediu, CUI, etc.) nu fac obiectul legii și pot să fie prelucrate în mod liber, fără vreo obligație din partea incaltaminte-mopiel.ro

incaltaminte-mopiel.ro nu promovează SPAM-ul (mesajele comerciale nesolicitate).

Comunicările comerciale ale incaltaminte-mopiel.ro respectă următoarele condiții:

a) sunt clar identificabile ca atare;

b) persoana juridică în numele căreia sunt făcute este clar identificată;

c) ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, sunt clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor sunt ușor accesibile și clar prezentate;

d) competițiile și jocurile promoționale sunt clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare sunt ușor accesibile și clar prezentate;

Conform prevederilor Legii nr.506/2004, dacă incaltaminte-mopiel.ro obține în mod direct de la dvs adresa de poștă electronică cu ocazia vânzării către dvs. a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018, poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care le comercializează, cu condiția de a vă oferi în mod clar și expres posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea utilizări, atât la obținerea adresei de poştă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj.

Orice destinatar al mesajelor incaltaminte-mopiel.ro este un client / utilizator al site-ului incaltaminte-mopiel.ro care prin furnizarea adresei sale de mail la momentul deschiderii contului și-a exprimat consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări comerciale.

Orice utilizator / client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul incaltaminte-mopiel.ro poate ulterior opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ași furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încalcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

incaltaminte-mopiel.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

În baza și în limitele prevederilor legale, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Poliție, organele de cercetare penală, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului.